1. Als ik op een mapje klik aan de linkerkant, dan verschijnt er rechts geen oefening.

  U moet een oefening IN een mapje aanklikken alvorens die op het scherm verschijnt. Open het mapje van het hoofdstuk waarbinnen u wilt werken. Daaronder kunnen zich nog submapjes bevinden. Open die mapjes tot je de oefening(en) ziet. Klik op een oefening en die zal in het hoofdvenster verschijnen.

 2. Ik maak een invuloefening, maar het programma evalueert niet wat ik invul, geeft geen score en/of geen feedback.

  Gebruik de Enter-toets (de Return-toets op de Macintosh) na elk antwoord (*). Met de Tab-toets kunt u wel van item naar item springen, maar uw antwoorden worden niet geëvalueerd en het programma kan dus ook geen score toekennen. (*): dit geldt niet voor antwoorden in een open tekstveld of voor multiple choice.

 3. Ik tik wel de juiste antwoorden in, maar het programma rekent ze niet correct.

  Sommige antwoorden bevatten hoofdletters, accenten of speciale karakters. Geen hoofdletter gebruiken waar dat wel moet, heeft als gevolg dat uw antwoord fout is. Als u geen accent gebruikt op een letter waar dat wel vereist is, dan is uw antwoord niet correct. Voor de speciale karakters kunt u onder andere de symbolentabel gebruiken. Plaats de cursor waar u het karakter wil zien verschijnen, klik het aan in de symbolentabel en het zal meteen verschijnen op de plaats waar de cursor staat.

 4. Hoe verlaat ik een oefening?

  Er zijn twee mogelijkheden om een oefening te verlaten. Ofwel gaat u naar een nieuwe oefening door die aan te klikken in de boomstructuur links of door de knoppen ‘<<‘ of ‘>>’ te gebruiken. Ofwel klikt u op ‘Sluiten’ (Cancel) om de oefening te verlaten (dat kan alleen als u de oefening volledig hebt ingevuld of als u op ‘Klaar’ of ‘Later afwerken’ hebt geklikt).

 5. Bij het oplossen van een oefening beschikte ik onverwachts over geen enkele poging meer.

  Bij sommige oefeningen krijgt u drie pogingen om het juiste antwoord in te vullen, bij andere krijgt u er maar één. U kunt op elk moment zien over hoeveel pogingen u beschikt in de balk onderaan op het scherm.

 6. Voor sommige van de vragen die ik heb beantwoord, krijg ik geen evaluatie.

  Sommige oefeningen bevatten open vragen waar u het antwoord invult in vrije tekstvelden. In de balk onderaan op het scherm kunt u wel zien hoeveel woorden u hebt ingetikt per tekstveld, maar u krijgt geen evaluatie. Voor dergelijke oefeningen dient u de richtlijnen van de leerkracht te volgen – sommige leerkrachten willen dat u de oefening en/of het rapport afdrukt en afgeeft.