De meeste taalmodules van The Language Focus zijn niet alleen online beschikbaar, maar ook op cd-rom. Zo zijn er vier verschillende cd-roms beschikbaar, telkens in twee versies, nl. Plus en Standaard (zie verder). De vier cd-roms zijn: Face au français, Focus on English, Focus on Business English en Klick für Klick. Welke modules elk van deze cd-roms precies bevatten, en wat de prijzen ervoor zijn, vindt u onder Prijzen.

Elk van de vier cd-roms zijn zowel in de Plus-versie als in de Standaard-versie beschikbaar. In beide gevallen kunnen de leerlingen onbeperkt oefenen met hun cd-rom, maar er zijn wel een paar essentiële verschillen tussen de beide versies.

  • Bij de Plus-versie is een registratiecode inbegrepen, waarmee de leerling indien gewenst ook online kan oefenen. De leerling kan dan beide werkwijzes combineren: met de cd-rom werken op een pc zonder internetverbinding, of online op een pc met internetverbinding. Als hij/zij met de cd-rom werkt, dan is het mogelijk om de resultaten lokaal op de computer op te slaan en ze later via e-mail door te sturen naar de resultatendatabank, waar ze automatisch verwerkt worden. Zo krijgt de leerkracht via het resultatenbeheer, waar hij gratis toegang toe heeft, een gedetailleerd beeld van wat de leerling heeft gedaan, ook al werkt die met een cd-rom.
  • Bij de Standaard-versie, die wel exact dezelfde oefeningen bevat als de Plus-versie, heeft de leerling enkel de mogelijkheid om te oefenen. Hij/zij kan de resultaten niet opslaan, en dus krijgt de leerkracht ook geen zicht op hoe de leerling heeft gewerkt.